Prathama Anubhuti – Part II & III (Oriya) | kahani net | latest desi kahani

Prathama Anubhuti – Part II & III (Oriya) | kahani net | latest desi kahani

Mo nija ange nibhei thiba sata katha PRATHAMA ANHUBHUTI (PART I) Pare……..
Jetebele mo nida bhangila mu dekhili Bulu (Mamu pua bhai) kadei hoi soi mo jangha upare goda ladichhi aau tara gotia hata mu dudha upare acchhi abang se ghor nidare soi padichhi. Ta hata ta aste kari mo dudha uparu uthei deli. Mu uthi padi mo nighty ta pindhi pakeili. Ratire mote ete badhia nida hela je se bhalia nida aagaru kebe hai nathila. Bulu pura puri soi padichhi. Ta pakhaku jai aste kari ta gala upare gotie naram chuma te deli. Sete bele sakal praya 5 ta baji thae. Maa jaldi uthe, tenu mu Bulu ku uthai taku lungi ta pindhiba paain kahili. Se uthi padi lungi ta pindhila abang puni kadei hei soi padila. Mu madhya taku pachha kari soi padili. Puni jetebele nida bhangila dekhili samaya 7 ta. Mote ekdam fresh lagu thae aau deha ta pura puri haluka jana padu thae. Bulu sabu dina jaldi uthipade, kintu aaji se ghor nidare soichhi.
Aaji mana ta khub haluka lagu thibaru mu sakal kama sari padhibaku basili. Kichhi samaya pare maa room ku asila, dekhila mu padhuchhi aau Bulu ejae khata chhadini. Ta pakhaku jai taku utheila. Bulu uthila pare maa pacharila kana re Bulu sabu dina tu jaldi uthijau aaji kahinki deri hela. Mu thhatta kari kahili kali ratire bahut patha padhi thiba sethi paain soichhi. Maa chali gala pare Bulu ku dekhili se mo adaku sidha salakha bhabe dekhu nahin. Mu taku pacharili kana hela kire Bulu ? Se hasi dei kahila kichhi nahi nani ete badhia nida aagaru kebe hei na thila, tenu kari deri jae soi padili. Mu puni pacharili kana paain badhia nida hela, kichhi nisha kari thilu ki ? Se kichhi uttara dela nahin, lajei kari bath room ku pasi gala.
Kichhi samaya pare maa asi jaha pacharila sethire mu khusi na hei rahi parili nahin. Maa kahila to Bhai aau Bhaujanka sahita mu Samaleswari Mandir jauchhi. Tu jibu ki ? Mu mana kali, kahili mu padhibi, mora exam achhi.
Maa kahila hau thik achhi Bulu sahita ghare thiba. Mote khushire pagala bhalia lagila, karana Bapa office jibe, maa bhai aau bhauja mandira jibe, ghare kebal mu aau Bulu rahibu. Ekatha bhabi mu puni sihari uthili. 10 ta re Bapa office jiba pare Bhai maa aau bhaujanku nei mandira bahari gale. Bulu ku mu main gate ta band kari deba paain kahili. Se gate band karibaku gala. Bulu sahita ghare mu ekutia thiba katha bhabila matre mora niswas praswas badhibare lagila. Bulu jete bele gate band kari asila mote saann saaann hebar jani mo pakhaku asi pacharila kana heichhi. Mu aau kichhi kahi parili nahin, uthi jai taku jor re jabudi dharili, mo hata duita ta pithi pachha ku nei khub jor re dharili, mo dudha duita ta chhati upare chhapi hei thae. Kichhi samaya pare ta hata duita mo pithiku jabudi dhari thibar anubhab kali. Ta gotie haata pithi ku dhari thae aau annya haatare se mo picha ku chipu thae.
Mote emiti lagu thae ta bhitaraku pasi jaanti ki ? Praya 3-4 minit jae chhida hei duhe duhinku jor re jabudi ki dhara dhari hei rahilu. Sate jemiti mo haji jaithiba saathi ku mu bahut dina pare pheri paichhi. Bulu ra garam niswas mo bekare baji mote aahuri pagala kari deu thae. Bulu pacharila nani aaji bi kana darad heuchhi ? Mu kahili haan. Mu aau kichhi kahiba purbaru se tara dui haatare mote uthei ani khata ku anila. Utheila bele ta baama hatata pithi patu asi mo gotie dudha ku chipi heu thae abang annya hata ta jangha talu asi chipi heu thae. Mu dui hata ku chhandi ta bekaku dhari thae. Gotie dudha taa chhati re chapi hei thae. Khata upare mu peta talaku kari soili aau taku kahili Bulu mo pithi re bahut darad heuchhi. Bulu asi thik mo jangha upare due side re goda dei basila aau dhire dhire mo pithi ku nighty upare chapibaku arambha kala. Bulu kahila nani nighty uparu chipibaku bhala lagu nahin. Mu bujhi gali ta sahas kali apekshya badhi jaichhi. Mu taku tikie uthibaku kahi mo nighty ku mo aanta paryanta uthei anili, mu panty pindhi na thili.
Se mo dui picha ku chipibare lagila aau kahila nani tuma pichha duita bahut sundar heichhi, emiti laguchhi kancha khai jaanti. Mu aau kichhi kahi paru na thae, bhabili aaji ta ichha upare sabu chhadi debi. Mu anubhab kali se mo dui picha ku chipu thiba abastare ta anguthi re gandi ku aaunsiba arambha kala. Majhi majhi re talaku hata kari bia ku chhuin deu thae aau bia balaku aaunsu thae. Aanguthi re jetebele gandi ku chhun thae mu ajana anandre sihari uthuthili. Tapare se nighty talu ta dui hata re mo pithi ku chipiba arambha kala. Dhire dhire ta hata duita mo dui side ru dudha ku chipibaku chest kala. Jehetu mu chhatiku chapi soithili se dudhaku pura puri dhari chipi paru na thila, tenu kari mu mo kahuni re bhara dei uparaku uthigali jemit se aramre mo dudha ku dhari pariba. Se semiti picha upare basi thae aau talaku hata kari dudha ku jor se chipu thae. Tapare se mo nighty ku pura kholiba paain chesta kala.
Mu nije nighty ku munda pataku tani bahar kari deli aau olati jai chit hoi soili. Se lungi ta kholi dei ta chaddi kholiba paain thia hela. Mu nije ta chaddi ku talaku tani deli, ta lamba banda ta tana hebaku arambha karichhi. Se jemiti mo chhati upare basila mu sange sange ta bandaku dhari chamada ku uparaku theli deli, dekhili ta banda tarala padartha re bharti. Taku mu mo pati bhitaraku na nei rahi parili nahin. Mu agaku badhi ta bandaku muhan bhitare purei deli aau jiva re chatibaku lagili. Bulu kahila nani bia ra pani ete badhia test lage boli mu jani na thili. Ta katha suni mu sihari uthili, mo bia ta sala sala hebaku lagila. Mu nije mo bia ku chhuin dekhili pani bahari bala gudaka pura puri oda heijaichhi. Bia bhitarata kemiti kemiti laguthae, kintu ta banda ta patiru bahar karibaku ichha lagu nathila. Se kahila nani tuma bia chatibaku ichha laguchhi. Mu kahili mote kintu to banda ta chhadibaku ichha lagu nahin, kemiti kariba ? Se puni kahila hau mo bandata tikie chhada mu upaya karuchhi.
Mu ta bandata patiru bahar kari deli. Se thik mu munda dui pakhare anthu madila aau mo goda pate muhan kari nai padi prathame mo navi ku kamudibaku lagila, aau kahila nani tuma navi ta bahut sundar heichhi. Ta banda ta thik mo muhan samnare jhuli rahila. Mu ta banda ku patire na nei ta ball duitaku eka sange muhan bhitare bhari deli aau dantare kamudi deli. Se chillei uthila aau kahila nani katuchhi. Mu taku chhadi dei puni ta banda upare jiva buleili. Ta bandata aahuri tana heigala. Se nai padi gotie kahunire bhara dei thae aau annya hatare mo bia balaku kheluthae. Mu kahili Bulu kichhi gotae kar na hele sabu pani bahari jiba. Se sange sange ta hatare mo bia ra muhan ku tikie kholi dela aau nakha re ampudi dela. Mu sihari uthili. Ta pare se ta dui otha majhire bia ku chapila, mote lagila bia bhitaru dhara hoi kichhi pani bahari gala. Ta jiva ta kadhi pura puri bia bhitare purei dela aau chari pate buleibaku lagila. Mu ete excited hoigali je mo nija hatar gotie dudha ku chipu thae abang anny hatare ta banda ku dhari pati bhitare purau thae aau bahar karu thae, ichha hau thae pura banda ku gili dianti ki. Se ta muhan ku bia bhiatare purei dei chusi baku lagila, mo bia ta aahuri pani pani hei faachhh faachhh hebaku lagila.
Ta banda ta mo muhan bhitare thai ekdam shakta hebaku lagila. Mu aahuri jor re ta banda ku chusi baku lagili. Se madhya jor jor re bia bhitare jiva bulau thae. Mote lagila mu aau sambhali paribi nahin taku kahili Bulu aahuri jor re chat mo bia ta kemiti hei jauchhi. Eha kahi mu ta banda ku patire nei speed re bhitara bahar kali. Mote lagila mo bia bhitaru jor re pani bahari padila. Bulu kintu bia bhitaru muhan kadhila nahin aau se madhya jor re pani gudaka sosi nei jauthae. Ta banda ru madhya paachh pachh kari bahalia pani mo muha jaka bharti heigala. Se buli padi mo chhati upare basi ta banda ku mo dudha upare painting kala bhali ghasila. Mu dekhu thae ta chehera ta khushi re jhalasi jau thae. Se ta chaddi re mo muhan ku safa kari dela, ta pare dudha upare kari thiba painting ku madhya ta chaddi re ghasi safa kari dela, bia pakhare lagi thiba pani ku pariskar kari dela. Mu madhya mo nighty ta anili aau ta banda ku pochhi deli. Se nai padila aau mo othare gotie chuma dei kahila nani tume bahut bhala. Mu taku tani anili aau mu madhya ta othare mo otha dei kahili hela je tu ta asali kama ta chhadi delu. Se hasila aau kahila ebe ta samaya achhi, bhai bhauja asu asu ta late heba. Se kahila nani chala bath room re eka sange gadhoiba. Ta idea suni mu chamaki padili, kahili aare tu ta ekdam hosiar hei galuni. Bulu kahila nani tamathu ta sabu sikhuchhi.
Semiti nangala thiba abastare se ta lungi, chaddi aau mo nighty ta dhari bath room jiba paain baharila. Mu madhya khata ru uthi pura puri nangala hei bath room baharili. Bulu kahila nani tume bina kapada re ete sundar dekha jauchha je barnana kari heu nahi, eha kahi se mo gandi ku chipi dela. Mote lagila Bulu ebe aau aga pari sankoch karu nahi, mu mane mane bahut khushi heli. Ame duhen bath room galu. Bulu shower kholi dela, shower tale duhen duhinku jabudi dhari chhida hei thaun. Se mote jor re chipi dhari thae. Ta chhati re mo dudha duita sate jepari ana niswasi hei jauthae. Mu kahili Bulu mote chhad (Jadi o mora ichha heu na thila). Se kahila nani tumaku chhadi baku ichha heu nahi, emeti laguchhi sabu dina emiti rakhi thibi. Mu kahili tu para mote gadhei deba paain bath room ku anichhu. Se hata ku tikie dhila chhadi dela mote sidha kari samna re chhida hei mo anta pachha ku ta due hata nei dharila abang mo otha re aste kari ta jiva ku bulei la. Upar ru shower ra pani ama duhinka upare padu thila, ta satwe bi mo deha ta garam lagu thae.
Ebe kintu mu taku jor re jabudi dharili abang ta nipple ku danta re kamudili. Gotie hata re ta pithi ku jabudi dhari thae abang annya hata re ta picha ku chimutu thae. Se kahila nani tume basa mu tama dehare sabun lagei dauchhi. Mu taku chhadi dei agyan dhin chhatra bhali plastic stool re basili. Se sabun ani prathame mo pithi re ghasila, ta pare mu dudha dui ta re sabun lagei dela. Sabun ku rakhi dei ebe se ta hatare jemiti mo dudha ku ghasi baku aramba kala mo deha sara puni current kheli gala. Se gotie hata re hand shower dhari thae aau anny hata re mo dudha ku ghasu thae. Mo nipple gudak puni tana hebaku lagila, aakhi band hei jau thae. Se puni kahila nani tume tale soi pada mu tuma bia re sabun lagei safa kari debi. Mote abak lagila, jie dinaka aagaru mote sidha salakh dekhi katha kahu na thila tara aaji emiti paribartan heichhi. Mu nirupaya hei tale soili ebang anthu dui tiku uparaku teki dei goda mela kali.
Bulu jemiti sabun bia upare ghasichhi, mo bia puni sala sala hebaku lagila. Prathame se ta hath papuli re bia uparaku ghasila, tikie pare ta anguthi bhitaraku purei ghasila. Mo abasta kintu asambhal. Tapre se hand shower ta ani ta pani bia bhitaraku chhadila. Mu ete uttejita hei padili je mu sange sange uthi gali aau kahili Bulu to banda ta mo bia re pasile jai mote shanti miliba. Se chhida hei thae aau mu tale basi thili. Mu sabun ani ta banda re bhala kari lageili. Sabun rakhi ta banda ra chamada uparaku theli deli aau hatare taku ghasi baku lagili. Ghasu thiba bele anubhab kali taha aste aste tana heuchhi. Hand shower ra pani jemiti ta banda upare pakeichhi taha aahuri tana hebaku lagila, mu samaya nasta na kari ta safa sutura banda ku jiva re chatili. Bulu mo munda ra balaku jor re tani dhari thae, kahila nani taku pura puri gili dia. Ta katha suni mu pura banda ku pati re purei deli, taha mo tanti paryanta pasi gala.
Praya 2-4 minit chusi taku chhadi deli. Tara banda pura puri tana aau lamba hei jai thae. Ta pare se tale basi papdila abang mo dudha ku ta muha bhitare purei pura puri giliba paain chest kala. Mu aau sambhali paru na thili, tale soi taku mo uparaku tani anili, anthu teki goda dui taku mela kari deli. Bulu mo dui jangha majhi re basi ta banda ku bia upare ghasila, mo bia pani pani hei jai thae, deha jaka kemiti kemit lagu thae, aakhi band hei jai thae, otha thari uthu thae. Se aste aste kari ta banda ku paseila. Tikie chesta kariba pare banda ta pura pasi gala. Mote lagila jemit bia ta phati jiba. Mu jor re ta deha ku nakhare kamudi dhaari thae. Se prathame dhire dhire kari banda ku pura bahar karu thae aau pasau thae. Mu kebal aaaahhhhh, ooooohhhhh, wwwwooohhh heu thili.
Mu kahili Bulu aau jor re kar, mu rahi paru nahin, mo bia ta kemiti kemiti laguchhi, pura deha podi jauchhi, tu aau jor re kar. Mo katha suni se madhya jor jor re ta anta halei baku lagi thae, majhi majhi re se nai padi mo dudha ku ta danta re kamudi deu thae, ketebele kebal nipple ku kamudi deu thae. Bulu pllllleeeazzzze jor re kar, mo bia ku phatei de, na hele tu nije mo bia bhitaraku pasi ja. Bia bhitaru ffuuuuchh ffffuuuuchhh awaz suna jau thae. Se ahuri jor jor re praya 10 minit khande banda ku purau thae aau bahar karu thae. Mote lagila mo bia bhitaru bhhhaaak bhaaak kari pani gudaka pichkari marila bhali baharila aau ta sahita ta banda ru madhya fuuucccch fuuuuchhh kari pani bahari gala. Se kahila nani mo banda ta tama bia pani pee kemiti disuchhi dekhiba ki ? Mu haan kahi laru ta banda ta bia bhitaru kadhi chhida hoigala. Mu madhya uthi gali aau ta banda ku dekhi khushi re dhari pakeili aau mo muhan re ghasii.
Ta banda ku mu muhan re ghasile mote gotie prakar ra bichitre anubhuti miluthae. Mu chhida hoi taku jabudi dharili, ta gala re naram chuma tie deli, kana kahi taku dhanyabad debi bhabi paru nathili. Tapare ame puni bhala kari gadhoilu. Gadhoila pare Bulu mote gotie safa gamuchha re ta nija hatare munda ru pada paryanta pochhi dela, aau thare dudha ku hata re chipi dei, mo gala re chuma tie dei bahari gala. Se kapada change kari drawing room ku jai TV dekhu thae. Mu madhya nighty change kali aau kichhi ta nasta nei drawing room ku gali. Duhen basi TV dekhilu aau nasta khailu. Bhai bhaujanka asiba samaya hei jai thae, tenu kari Bulu ku main gate ku kholi deba paain kahili. Bulu gate kholi dei asi sofa re mo pakhaku lagiki basila, ta hata ani mo kandh upare rakhila aau dudha ku nighty uparu chipiba arambha kala. Mu mane mane bhabili se ta mo thu bi smart hei jaichhi. Jadi o mote bhala lagu thae taku kahili to peta kana bhari nahin? Se kahila nani khaiba ta arambha karichhi, peta bharila aau kete bele ? Se nighty uparu mo dudha ku chipu thae.
Taku bodh hue bhala lagila nahin na kana se samna patu nighty bhitarku hata pasei dudha ku chipibaku lagila, kintu mu bra pindhi thibaru se think bhabe dudha ku chhuin paru na thae. Tapare se dudha ku chhadi tale basi padila aau kahila nani please goda tikie utha, sabun re safa kari thiba tuma bia ta kemiti dekha jauchhi mu dekhibi. Mu kichhi kahiba agaru se mo dui goda ku teki dei bhitarku dekhila mu panty pindhichhi. Se nije mo panty ku jemiti tani baku jauchhi bahare car ra horn suna gala, Bhai bhauja aau maa mandira ru pheri asichhanti. Se sange sange jai mo thu durei annya gotia sofa upare basi TV dekhi baku basila. Ta chehera ta sukhi gala. Taku dekhi mu mane mane hasu thae. Se dina sanibar thibaru bapa madhya office ru pheri asile. Ame samaste misi ghante adhe TV dekhilu. Bhai kahile tankara Kolkata re training achhi, tenu se asanta kali sakale Kolkata Jibe. Bhaujanku kahile se jadi chhahin ba tanku tanka ghar Bargarh re chhadi debe. Bhauja kintu kahile se ebe Bargarh jibe ni, Meeta (mu) ta ghare achhi tenu se bore hebeni. Ta pare samaste ekathi khai puni nija nija room ku galu. Bapa ghare thile dina bela se suanti nahin. Maa madhy sue nahin, TV dekhiba na hele kichhi gotie karu thiba.
Tenu se dina Bulu sahita aau kichhi hebar chance dekha jau na thae. Khata upara ame duhen bahi gotie gotie dhari tikie durei hoi soilu, kahinki na maa abang bapa soi na thile aau dina bele maa ketebele kemiti room bhitaraku pasi ase. Bulu sahita puni kichhi karibaku ichha heuthile madhya badhya hoi chup hei rahili. Gata kali rati katha aau dina bele Bulu sahita katei thiba abhula smruti ku bhabu bhabu kete bele soi padili jani parili nahin. Sandhya re uthi annay manaka sahita kichhi samaya kati puni padhibaku basili. Ratire puni khai sari samaste nija nija room ku gale.
Bulu aau mu khata upare tikie durei hei samna samni hei soi thau. Mu mane mane khusi heu thae je aaji puni Bulu sahita masti heba. Kichhi samaya chup rahiba pare Bulu tikie serious hoi kahila nani ame kichhi bhul karu nahun ta ?
Mu na janila bhalia kahili ki bhul ? Se kahila ei bhai bhauni hoi emiti swami streenka bhalia heba. Mu ta manare sahas bhariba paain kahili dekh Bulu ame duhen gotie maa petaru janma hei nahun, aahuri jhia mane ta nija mamu pua bhai kimba piusi pua bhainku baha huanti aau ama samaj taku grahan karuchhi, tenu bhul ta aau hela kauthi ? Mo katha bodh hue ta manaku paila, se aau kichhi kahila nahin. Bahi gotie dhari mu kebala olata palata karu thae, padhi baku ichha heu na thila, rati ta puni Bulu sahita kemiti katiba taha bhabi mu romanchita heu thili. Ame duhen duhinku muha kari side hoi soi thau, se tikie majhi ku ghunchi asila, mu madhya tikie majhi ku ghunchi asili.
Abe ama duhinka majhire matra 1′ ra gap thila. Mu ta aakhi ku chahinli, se mo aankhi ku cahun thae. Di janaka aakhira bhasha pariskar bujhi heu thae. Se ta dahana kadare aau mu mo baan kadare aamna samna hei soi thau. Se ta baama hata ku ani mo otha upare tara anguthire aaunsi baku lagila, mo otha thhari uthila, aakhi band hei jau thae. Ta aanguthi ra sparswa pai otha duita sukhi gala, mu jiva kadhi otha ku oda kari deu thae. Ta pare ta hata ta jemiti mo kana talaku chhuinla mu sihari uthili. Se aau thare ta aanguthi mo otha upare ghasi baku lagila, tikie pare mo nighty ra gotie button kholi dei bhitaraku haata purei bra kade kade aanguthi re jemiti mo deha upare gara taniba bhalia kala. Se kahila nani bhai bhauja kana karuchhanti dekhi jiba ki ? Mu kahili dekhi ki kana karibu, se jinisha gudaka to samna re achhi, jaha dekhiba katha eithi dekh. Se ta haata badhei nighty bhitaru dudha chhuin baku chesta kala, kintu bra ta bahut tight thibaru taku asubidha heu thae. Mu taku kahili mo bra ta kholi de. Se mo pithi pata ku haata aani bra ra hook ta kholiba paain chesta kala, kintu parila nahin. Mu kahili kana re bra gotie kholi paru nahun. Se kahila mu aagaru kebe kahari bra kholi nahin, janibi kemiti.
Mu kahili chesta kar, dui ta hook achhi taku kholi dele bahari padiba. Mu tikie uthi jibaru bra ta dhila hei gala, ta pare se aram re hook ta kholi dela. Mu bra ta kadhi anili. Ta pare se mo nighty ra samna re thiba sabu button kholi dela, mo nighty ta ebe peta paryanta khola rahila. Se haata badhei matra dui ti anguthi re mo nipple ku chimutila. Mo nipple ku chhuinba matre taha tana aau bada bada hei gala. Bulu kahila to dudha duita sponge bhalia naram laguchhi. Eha kahi se mo gotie dudha ku ta dui hatare dharila aau nipple ku prathame ta jibha re chatila, kichhi samaya pare ta danta re nipple ku kamudila. Mu sihari uthu thai, mo niswas praswas badhi baku lagila, ta pare se mo dudha ku madhya ta danta re kamudi baku arambha kala, mote lagu thae se jemiti mo dudha ku kancha khai jiba.
Ta pare se annya dudha ku madhya semiti kala, mu ta pachha pata ku haata nei ta picha ku chimutu thae. Se ta jangha ku ani nighty uparu mo jangha ku ghasu thae. Dudha ku chipu thiba abasta re se fis fis hoi kahila nani mu ete dina hela tama pakha re thili, tume mate aagaru asabu kahinki sikheila nahin. Mu aakhi band kari kahili mu bi ta aagaru asabu jani na thili re Bulu na hele mu kana chhadi thanti. Ta pare se ta muhan ku aani mo dui dudha majhire rakhila aau dudha ku side patu chipila, ta naka muhan sabu mo dui dudha majhi re chipi hei rahi thae.
Mu taku aahuri jor re tani ani mo dudha upare chapi baku chesta karu thae. Se pate mo bia bhitara ta sapa sapa karu thae. Mu taku kahili Bulu pleazee mo dudha ku pura puri gili de na hele taku chipi chipi phatei de, mu sahi paru nahin. Eha suni se mo dhdua ku danta re kamudi baku lagila, jadi o kasta heu thae mote bahut bhala lagu thae, mu taku aahuri jor re kamudi baku kahili jemit ta danta ra daga dudha upare rahi thiba. Mu ta peta upare haata bulau bulau ta lungi ta kholi deli. Ta chaddi bhitaraku hata purei ta banda ku dharili, taha garam lagu thae abang modi madi hei ta chaddi bhitare faan faaan heu thae. Se madhya mo goda patu nighty bhitaruku haata pureila aau panty uparu hin bia ku aaunsila, bia ra bala ku tanila, nakha re kamudila. Bia upara bala pani bahari pura puri oda lagu thae. Ta pare panty bhitaraku haata purei bia ku aaunsila, bia bhitaraku duiti aanguthi purei chimutila, mo bia ta garam lagi jau thae.
Mu sahi na pari chit hoi soi mo deha uparaku taku tani anili aau jor re jabudi dharili. Mo deha sara kemiti kemiti lagu thae. Taku ete jor re dhari thae jemiti taku pura puri mo deha bhitaraku purei debi. Ta otha ani jemiti mo otha upare rakhichhi, mu muhan kholi ta otha ku kamudi deli abang mo jiva ta muhan bhitaraku purei deli, se jemiti ta jiva mo patire pureila mu ta jivaku dantare kamudi dharili. Ta pati ra lala aau mo pati ra lala misi gotia prakar bichitra anubhuti heu thae. Mu aau sahi paru na thae, taku kahili Bulu mo bia re bahut darad heuchhi aau ekdam podila bhalia laguchhi, to 7″ ra banda ta pasile jai shanti miliba. Mu uthi padi mo nighty kholi deli, ta chaddi ta tani bahar kari deli aau taku chit hoi soiba paain kahili. Se jemit chit hoi soichhi mu ta jangha upare basi gali aau ta lamba banda ku dui hatare dhari chamada ku upara tala kali. Ta banda ta pani pani hei thae. Taku mu patire bhari jiva re chatili aau chikkania kari deli.
Ta banda ta ekdam tana hei thia hela. Ta banda ku think mo bia muhan re rakhi mu mo bia re purei baku chesta kali. Mote bahuta kasta heu thae aau banda ta bhitaraku pasu na thae. Mu muhan ru chhepa kadhi ta banda upare boli deli abang puni chesta kali, taha tikie bhitaraku pasila. Mote katu thae. Ta pare mu jor re ta banda upare basi deli, banda ta bhass kari mo bia bhitaraku pasi gala. Ethara ta banda ta kahinki pura puri tight hei pasila. Ta banda ta mo bia bhitare thiba abastare mu uuth bas heu thae, ta banda ta pura puri pasu thae aau baharu thae. Ffuuuuchh ffffuuuch awaz badhi chali thae. Mu besi samaya uuth bas hei parili nahin, mo bia bhitara ta emiti lagu thae jemiti pani padaku bahari padiba, mu bahari padili, ta banda ta ekdam strong hei chhida heichhi aau mo bia ra pani ta chari pate boli hei lala sara sara dekha jauchhi, taku mu patire purei deli, etharaku ta taste tikie alaga lagila, mu janili mo bia pani lagi taste ta change hei jaichhi, mo nija bia ra pani chakhi mote bahuta ananda lagu thae.
Mu aau sambhaliba abastare na thili, Bulu ku uthei mote pachha patu kukura mane jamiti gehanti semiti gehinba pa kahili, se uthi chhida hela, mu anthu aau mo kahuni re bhara dei chari godia pari heli, se mo pachha re chhida hei mo picha ku chipila aau ta banda ku mo gandi upare ghasila, mo bia aahuri sala sala hela. Mu saaan saaan hebaku lagili, mo chhati dhada dhada hebaku lagila. Mu kahili Buuuullluuuuuu jaldi bhitaraku purei de, mu aau rahi paru naahin. Se ta banda ku tikie bia upare ghasila aau aste kari bhitaraku purei baku chesta kala, kintu pachha patu banda ta bahut tight heu thae, se jor dei purei baku lagila, dui charita dhakka dela pare banda ta ekdam tight hei pasigala. Mu pati kari uthili Buuuullluuu pleeeazzeeeee to banda ta kadhi de mo bia ta phati jiba bhalia laguchhi, plllleeeeezzeeee. Kintu se banda ku kadhila nahi abang prathame aste aste kari ta anta ku haleila, banda ta adha baharu thae aau pasu thae, mu aaaaahhhhhhh ooooohhhhhh karu thae, gotie haata re mu mo nija dudha ku jor re chipu thae. Dui chari minit dhire dhire kala pare se ta speed badhei baku lagila. Ebe banda ta tight hei pura pasu thae aau baharu thae, bhitare pani bharti hei phhhuchh phhhuuuch awaz heu thae.
Se jete jor re ta anta halei chali thae mo dudha duita semiti tala dei dohalu thae. Tikie pare mote bahut aaram lagila. Bulu jete jor re aga pachha kari banda ta purau thae aau bahar karu thae mote setiki ananda lagu thae. Buuuullluuuuuu aahuri jor, aahuri jooooor re kar to banda ta pura puri mo bia bhitaraku pasei de, mo bia ku phatei de, aaahuri jor re kar plllleaaaazzeee Bulu aahuri jor re kar. Mo bia bhitara ta ffffuuuuzzzz ffffuuuuzzzz karu thae. Bulu ra speed hatath khub jor re badhila, mote lagila ta banda ta pasi jete bele bahari asu thae mo bia bhitaru aahuri pani bahari padaku bahari jauthae. Ta speed ru janili ta banda pani chhadiba bela hei jaichhi, mu jor re kahili Buuuulllluu aaahuri jor re kar aaau to baandara sabu taka pani mo bia bhitare chhadi de, mo bia ra sosa menti jaaau. Mu anubhab kali ta banda madhya jor re dhala bahalia pani pitchkari marila. Se mo bia ru ta banda ta kadhi mo pichha upare ghasila, mu saaaan saaaan heu thae. Mu talaku peta kari soi padili, se mo pithi upare soila, ta pani sara sara banda ta mo picha upare chapi hei thae, ta hatha dui ta talaku aani mo dui dudha ku side ru chipu thae. Mu pura puri santusta hei jai thili. Sehi abastare ame kichhi samaya soi padilu. Kete bele mote nida lagi gala mu jani parili nahin. Naaani naaaani daka suni mo nida bhangi gala. Bulu semiti mo pithi upare thai mote uthauchhi.
Ete bela dhari ta dehara ojana ku mu kemiti sambhali thili mu nije jani paru na thae. Se uthila pare mu puni sidha hei soili aau taku mo upara ku tani aani pacharili kana paain daku thilu. Se mo dudha upare ta munda rakhi kahila tume kana pura puri soi padi thila ? Mu haan kahili. Aau gotia round kana heba nahin ? Mu kahili to banda re aahuri pani kana baki acchhi ? Bulu kahila naani tuma kua pani sina sukhi jae, mora ta tube well achhi, ta pani kebe sukhe nahin. Gotie dina re tu ekdam mature hei jaichhu. Tume hin naani mote mature kari dela, se runa mu kemiti sujhibi ? Satare jadi tu runa sujhaibaku chahun ta hele jetebele mo bia dakiba ta daka suni tu daudi asibu. Se haan kahi mo gala ku chumila, taku mo dudha upare jor re jabudi dharili. Se tala ku haata lambei mo bia ku puni aaunsi baku lagila. Se ratire ame aahuri dui thar giha gehin helu. Soiba purbaru se ta chaddi aau lungi pindhila aau mu mo nighty pindhi alaga alaga hei soi padilu.
MO PRATHAMA ANUBHUTI (PART III – LESBIAN & GROUP) – ORIYA
Mo prathama anubhuti Part I & Part II abasya padhantu…….. ta pare
Sakale maa asi mote utheilaru hi mu uthili, sakala 7.30 baji jai thae, Bulu madhya se paryanta uthi na thae. Rati re mu shanti re soi thibaru mote ekdam haluka lagu thae, mo mana aau deha ta ekdam free lagu thae. Maa Bulu ku madhya otheila. Maa thu janili je Bhai already Ispat express re Kolkata jiba paain bahari jai chhanti. Sakala ra parba sari mu kitchen ku gali. Dekhili bhaujanka hasa hasa muhan tikie sukhi jaichi. Tanku kahili kana bhauja Bhai Kolkata gale boli mana kharap achhi ki ? Se tikie hasi dei mo muhan ku chahin rahile aau kahile mo mana ta kharap achhi kintu tu kahilu (bhauja mote tu ta kari katha kuhanti) ei dui dina hela dekhuchhi to chehera re bahut paribatan asichhi, to mana ta jemiti akash re udi buluchhi, to chehera aau aakhi ra chamak badhi jaichhi. Kana paain ? Mu lajei gali, kichhi uttar dei parili nahin. Kintu mo mana ta khushi re nachi jau thae. Se dina mu bhala bhabe padhi parili.
Se dina Sunday thibaru khau khau tikie late hela. Khia pia sala pare Bapa maa drawing room re basi TV dekhu thile, Bulu room ku jai padhiba bahana karu thila, mu jemiti room ku jiba paain baharili bhauja tanka room ku mote dakile. Mote jibaku ichha na thila, kintu tanku mu mana madhya kari parili nahin. Mu asuchhi kahi mo room ku gali, Bulu ku kahili tu ekutia soi tha mu bhaujanka pakhaku jauchhi. Ta chehera ta sange sange sukhi gala. Ta pakhaku jai, ta gala re chuma tie dei kahili chinta kar na rati to paain reserve rahila.
Mu bhaujanka room ku gali, dekhili se magazine goite dhari khata upare soichhanti. Tanka pakhaku jai khata upare basili. Tanka sahita gapa sapa kali. Setebele tankathu janili je se madhya tini barsa aagaru GM College ladies hostel re rahi +3 science padhu thile. Bahuta garam lagu thibaru se sadhi ta tanka chest uparu kadhi side kari dele. Tanka gora tak tak bada bada dudha duita kala rangara tight blouse bhitare sate jemiti ana niswasi hei jau thae. Se chit hoi soi thanti aau mu petaku tala kari mo kahuni re bhara dei thae. Tanka gulapi otha duita ete sundar dekha jau thae je taku chhuin baku ichha heu thae. Tanka dehara smell mate bahuta bhala lagu thae, ichha heu thae tanka dehare naka lagie jor re sunghanti. Tanka mansala anta pakhare dekha jau thiba dui ti fold ku kamudi debaku ichha heu thae. Dekhili tanka dui dudha majhire jhala bahari oda oda hei jaichhi. Mu tanku kahili bhauja ethi ta ete garam laguchhi, tume ghare nighty kahinki pindhuna. Se kahile nua nua baha hei asichhi, bapa maa kana kahibe. Se side re padi thiba sadhi ta ani blouse bhitaraku haata purei jhala pochhile.
Emiti gapa sapa chali thae, tikie pare aahuri garam lagila. Bhauja ebe tanka blouse ta kholi bahar kari dele aau pachha patak ku haata nei bra ra hook ta kholi taku madhya bahar kari dele. Mu tanka gora tak tak bada bada dudha dekhi ascharya hei gali, karan mu annya kou ladies ra khola dudha puni ete pakharu kebe dekhi na thili, tanka dudha mo dudha thu bada aau gora thila. Emiti lagu thae patire purei dianti ki . Se tapare tanka sadhi ani tanka dudha upare dhanki dele. Mo ichha heu thae mu aakhi purei aahuri dekhi thanti. Hathath mote Bulu ra chhota chhota nipple ku kamudi thiba katha mane padi gala, mane mane bhabili bhaujanka dudha upare thiba tana aau bada bada niplle ku kamudile kemiti lagiba ? Tanka side re thiba magazine ku aniba paain haata badhei mu jani suni tanka dudha upare haata touch kali, sange sange mo deha sara kemiti lagila, karan aagaru mu annya kahari dudha ku chhuin na thili. Bhauja mote hathath pacharile tora kehi boy friend acchanti. Mu mana kali. Se biswas kale nahin kahile aaji kali kou jhia emiti achhi jahara baha purbaru sex ra anubhuti nahin.
Mu dari gali, mane mane bhabili bhauja satare kana kichhi jani gale ki ? Mu tanku pacharili tamara kana aagaru thila. Se bina sankoch re haan kale aau kahile jaha thila thila ebe kintu to bhai mo sabuthu priya. Se aahuri kahile je hostel re thiba bele annya gotie jhia sahita ratire dhara dhari hei sou thile. Mu talaku peta kari kahunire bhara dei tanka sahita gapa karu thae, mo kahuni ta tanka khola dehare baji jibaru mu anubhab kali tanka deha bahut garam laguchhi. Eita hin sujog bhabi mu mo haata papuli re tanka petaku chhuinli aau kahilli bhauja tuma deha kharap achhi ki, bahuta garam laguchhi. Tanka peta ku chhuinba matre mo deha jaka kemiti kemit lagila. Mu puni bahana kari tanka dudha majhi aau beka ku chhuin garam laguchhi ki nahin boli dekhili. Bhauja ebe tanka dudhu upare dhanki thiba sadhi ku kadhi dele aau kahile deha garam ta achhi kintu deha kharap jogu nuhan, tuma bhai jadi ebe ghare thaante se garam ta bahara kari dei thante. Mu na janila bhalia pacharili kemiti ? Mo dwara kana garam bahar kari heba ? Se kahile tu jadi chesta karibu ta hele heba.
Mu puni pacharili kana karibi kuha. Se mo haata ta nei tanka dudha upare rakhile aau kahile garam ta ya bhitare achhi tu jadi to muhan re tanibu bahari jiba. Mun jaha khoju thae taha mote mili gala. Mu uthi padi chaka madi basili aau nai padi gotie dudha ku due hatare dhari jor re chipili, dekhili bhauja tanka aakhi band kari dei jor ne niswas neuchhanti, prathame tanka nipple dantare kamudili, taha tana aau bada hei gala, ta pare tanka dudha ku mu pura puri pati bhitaraku nebaku chesta kali, tanka dudha ete bada thila je mo patire pura pasila naihi, mu jor re sosi baku lagili, sosu thiba bele mo jiva ku tanka nipple chari pate bulau thae, dekhili bhauja bahuta uttejita hei chhanti aau se tanka gotie haata re mo jangha ku jor re chipudi dhari thanti, aau annya haata re mo munda ku jor re dhari tanka dudha upare chapi thanti, kichhi samaya pare se mo munda ku uthei tanka annya dudha upare rakhi semiti kariba paain kahile.
Mu anubhab kali tanka haata ebe mo jangha sandhi re purei baku chesta karuchhanti, jehetu mu chaka madi basi thae, tanka haata bhitaraku pasu na thila, tenu se haata uthei nighty uparu hi mo dudha ku chpibaku lagile. Se fffiiiish fiiiiisssh hei kahile Meeetttaa ppplllleeazeee mo dudhaku danta re jor re kamudi de jemiti sabu garam bahari jiba. Mo deha sara siharana heu thae, bia aau dudha chhata pata heuthanti, tanka dudha mo muhan bhitare thiba abastare hin mu pachha ku goda lambei tanka deha upare soi padili, se kichhi samaya paryanta aakhiku band kari jor jor re niswas neu thanti aau mote tanka dudha upare jor re chapi dhari thanti, se mo nighty taku tani baku lagile, mu tikie dhila chhadi debaru se mo munda pataku tani pura puri bahar kari dele, mo pithe pate tanka dui haata nei bra ra hook kholi taku madhya kadhi dele abang jor re chapi dharile, ebe 4 ta jaka dudha eka sange chapi hei thae, mu jor re tanku jabudi dhari thae, tanka nakaru baharu thiba garam niswas mo bekare baji mote aahuri uttejita karu thae, mu tanka beka aau kana ku jor re kamudi dhari thae, se majhi majhi re mo dudha ku side ru chipu thanti, kete bele kemiti mo pithi ku nakha re kamudu thanti.
Ta pare se mote olatei tale suei dele aau nije mo uparaku asi mo dudha ku dantare kamudi baku lagile. Mu ajana ananda re sihari uthu thae, se dheema dheema swara re kahile Meeetttaaaa tu kahan paain ete sundar dudha duita saiti kari rakhichhu. Mo niswas aahuri jor re badhi baku lagila. Ta pare se mo gotie dudha ku pati re purei thanti, annya dudha ku tanka gotie haata re chipu thanti abang annya haata re se mo jangh upare aaaunsi aaunsi mo panty bhitaraku haata purei baku chesta karu thanti. Ta pare se mo panty ku talaku tani dei bia upare thiba balaku aaunsi baku lagile, tanka pati re thiba dudha ku chhadi dei kahile Meeetttaaa to bia re ete pani kuadu asila bala gudaka pura puri oda hei jaichhi. Mu fffiiiisss fiiisssss hei kahili mu jani nahin.
Mo bia bhitara ta sala sala hebaku lagila, se dhire dhire kari mo bia bhitare tanka gotie anguthi purei bahar bhitara kari baku lagile, tapare se mo bia bhitare thiba gotie anguthi aau bahare thiba mula anguthi re bia ku chimuti dele, mu chhata pata hei anta ku halei baku lagili. Ebe se tanka otha ani mo otha upare rakhile aau jiva re mo otha ku chatile, mo aakhi band hei jau thae, mu tanka otha ku kamudi dharili, tanka otha bahut naram lagu thae, ta pare se mo gotie hataku tani mo papuli ku tanka peta upare kichhi samaya rakhile, takna naram peta ku mu aaunsu thae, se mo hataku dhari tanka petticoat bhitaraku purei baku lagili, mu bujhi gali se tanka bia re haata mariba paain kahu chanti, mu aste aste aau tikie talaku haata badheili, kintu ea kana tanka bia ta ekdam pariskar achhi, gotie bi bala nahin, pacharili bhauja bala kuade gala ? se kahile tuma dusta bhai sabu safa kari dele, mote tanka bala na thiba bia dekhi baku ichha hela. Muu uthi padi tanka petticoat ra ganthi kholi deli aau anta ru tala paryanta ghodei hei thiba sadhi abang petticoat ku pura bahar kari deli, se panty pindhi na thile, mu dekhili tanka bia ta ekdam parishkar heichhi, gotei bi bala nahin, nali tuku tuku bia ta bahut sundar dekha jauchhi.
Mu nijaku sambhali paru na thae, tanka bia ku chatibaku ichha heu thae, bia bhitaru pani bahari bia bata ta ekdam oda hei thae, se aanthu dui taku uparaku uthei dei goda mela kale, ebe bia ta aahuri parishkar dekha gala, mo haata re tanka bia ta tikie kholili, bia bhitarata ekdam laal hei bahalia pani re bharti achhi. Mu samaya nasta na kari mo muhan nei tanka bia upare rakhili, muhan kholi mo dui otha majhi re tanka bia upare dhanki hei thiba chmada ku chapili, sange sange bhitare jama hei thiba bahalia pani dhara hei baharaku bahari gala, se panira basana re mu sihari uthili, mu tanka bia ku aau tikie kholi dei mo muhan ta bhitare purei deli, jiva kadhi pura puri bhitaraku thelili, taanka bia pani mo java re lagi mote apurba anubhuti ani deu thae, sei bia pani ra ainsinia gandha re mu aahuri uttejita hei jauthae. Bulu sina prathame mo bia ku chati thila, mu kintu kahari bia chatiba sei ta mo prathama anubhuti thila.
Bhauja saaan saaan kari aaaahhhhh oooohhhh karu thanti, tanka bia ru muhan kadhi baku ichhha heu na thae, mo bia ra abasta asambhal, mu aahuri jor re mo jiva ku tanka bia bhitare bulei chali thae, taanka bia smell re mo hosh udi jau thae. Bhauja gotie haatare mo munda balaku jor re dhari thani, mora aau gotie haata ku tani nei tanka dudha upre chapi dhari thanti. Mu eka sange tanka bia ku chatu thae aau tanka dudha ku chipu thae. Bhauja dhire kari dakile Meeeetttaaaaaa. Mo muhan ta tanka bia bhitare thai mu kahili huuunnn. Tu aagaru karichhu ? haaaan. Kaha sahita ? Bulu sahita. Mu hosh re na thiba bhlia sata katha gudaka mo patiru bahari gala.
Mote lagile tanka bia bhitara ta bahut garam laguchhi aau mussle gudaka tana hebaku lagila, kichhi samaya para tanka bia bhitaru aahuri pani bahari padi mo muha bhitare pasi gala, se jor re mo munda ku chapi dhari thanti, mo bia ta madhya pani pani hei jau thae, mu aau sambhali na pari uthi padili aau tanka munda dui kade anthu madi mo bia ta thik tanka muha samna re rakhili, se sange sange tanka muhare mo bia ku kamudi dharele aau jiva puerile, mu mo dui dudha ku jor re chipi dhari thae. Mu janili mo bia bhitaru pani bahari bhaujanka muhan sara hei gala, tathapi se mo bia ku tanka danta re kamudi dhari thanti, mote kasta sange sange bhala bi lagu thae.
Kicchhi samaya dhariba pare se mote chhadi dele, mu puni sidha hei tanku jor re jabudi dhari tanka side re soili, ama dui janaka 4 ti jaka dudha puni chapi hei that, mo bia pani sara sara tanka muhan ta ani mo muhare lageile, bia pani lagi thiba dui jananka muha ghasi ghasi helu. Mu tanku pacharili bhauja garam ta kana kamila ? Se eka lamba niswas nei kahile haan re Meeetaaa garam ta kamila kintu bia bhitare banda ta tight hei pasu thiba bele jeun sukha mile taha aanya aau kauthi mile nahin. Mu mane mane tanka katha ku samarthana kali. Kichhi samaya emiti dhara dhari hei rahiba pare se mote aste kari pacharile aaare Meeetaaaa tu Bulu sahita kemiti kalu ? se ta chhota pila te ? Mo munda ta jhim jhim kari uthila, ebe mu janili je mo patiru ketebele sata katha ta bahari jaichhi. Mu dari dari kahili sata kahuchhi Bhauja mu aagaru kichhi jani na thili, tumaku bhainka sahita rati re ekathi dekhi mu nijaku sambhali parili nahin aau Bulu sahita………..
Bhauja kahile kintu se ta chhota pila te se kana aagaru jani thila. Mu kahili na bhauja se madhya aagaru kichhi jani na thila, se mo bhali tumaku aau bhainku ekathi dekhichhi. Bhauja puni kahile ta hele di janaka prathama anubhuti nischaya badhia hei thiba. Laja re mo muhan lal hei gala, bhauja hasi ki kahile ebe mu bujhili to chehera ta ei dui dina heba kahinki aahuri sundara hei jhataki uthuchhi. Bhaujanka gala re chuma tie dei mu kahili tumaku bahut dhanya baad bhauja, tuma jogu hi mu e sukha paili, na hele aau kete dina ehi sukharu banchita hoi thanti ke jani. Ta pare ame uthi safa sutura hei, annya kapada pindhi room ru bahari galu.
Sandhya re dekhili Bulu ra muhan jhaunli padi thae, ta prati daya lagila, kintu kana karibi upaya na thila. Sandhya re mu kichhi samaya annya manaka sahita basi TV dekhili, kichhi samaya padhili madhya. Mane mane bhabu thae rati re Bulu sahita soibi. Rati re khia pia saru saru 10 ta bajila. Maa kahila to bhai ta nahin, tu to bhauja room re jai soi ja. Mu mana kari parili nahin, dekhili Bhauja muruki muruki hasu thanti. Rati re bhaujanka room ku jiba purbaru mu mo room ku gali, dekhili Bulu computer table pakhare chair re basi padhuchhi. Jiba matre se pacharila naani ebe koithi soiba ?
Mu kahili mo ichha ta eithi soiba paain achhi, kintu tu byasta hua na mu kichhi upaya karibi. Etiki kahi se basi thiba chair pachha ku gali, nai padi mo dui dudha ku ta munda upare ghasili, mo nipple duita sange sange tana hei gala, dui haata re ta dui chest ku chipili, se mo dui haata ku dhari pakeila, chhida hei mote jor re jabudi dharila, mu talaku haata lambei ta banda ku chhuinli, dekhili chaddi bhitare ta banda ta ekdam tana heichhi. Bahare bhauja daka chhadile. Mu sange sange taku chhadi baharaku bahari padili aau bhaujanka room ku gali. Bhauja kahile to nighty gotie mote de ratire mu pindhibi. Mu gotie patala nighty ani bhaujanku deli. Bhauja hasi hasi kahu thanti Bulu kana chhadu na thila. Se puni kahile mo sahita soi baku ichha heu ni bodh hue ? Mu kichhi uttar dei parili nahin. Ta pare bhauja jaha kahile ta suni mu biswas kari parili nahi. Se kahile thik achhi Bulu ku daki de se madhya eithi soiba. Mu abak hei tanku chahin rahi thae. Se puni kahile aare dekhuchhu kana taku daki de khub maja heba. Bulu pakha ku jai kahili tote bhauja dakuchhanti ja dekha karibu.
Taku daki mu pani aniba paain kitchen ku gali, kitchen bhitare thai mu dekhili Bulu bhaunjanka room ku pasila abang sange sange puni bahari padila, mu kichhi bujhi parili nahin, bhitaru bhaujanka Bulu ku dakibara pati suna jau thae. Mu asi pacharili kahinki bahari asilu ? Se kahila bhauja dress change karu thile ta sethi paain bahari asili. Mu hasi dei pacharili kana dekhilu ? Bulu kahila se tanka bra kholu thile. Aau kana dekhilu ? Se mote daku thile, mu kintu bahari asili. Aaa bhitaraku aa kahi taku mu bhitaraku anili. Dekhili bhauja tanka sadhi, petticoat, panty, blouse, bra sabu kholi dei tale gadei deichhanti aau kebala mo nighty ta pindhichhanti.
Bhaujanka bada bada dudha aau bada bada picha duita nighty bhitare swasta dekha jau thae. Bhauja Bulu ku kahile tu asi thilu puni kahinki bahari galu ? Se kahila Bhauja tume dress change karu thila sethi paain mu bahari gali. Ohhh se katha kichhi dekhi nu ta ? Bulu lajei gala. Bhauja kichhi samaya ta sahita eyadu seyadu gapa kale aau Bulu ku kahile se room re tu ekutia kahinki soibu aaji eithi soi pad. Bulu kahila tini jana ethi kemiti soiba ? Bhauja kahile ete dina dhari to naani room re sou thilu aaji bhauja room re soi ja. Kana kichhi asubidha achhi ki ? Se kichhi uttar dei parila nahin. Bhauja Bulu ku khata upare soi jiba paain kahile, se kahila bhauja mu tale soi paduchhi, tume dihen khata upare sua. Ta katha suni bhauja kahile mu kana tate tale soiba paain ethaku dakichhi, khata ta madhya chhota nuhen ame tini jana aaramre khata upare soi padiba.
Mu buluku khata upare kantha side ku jai soiba paain kahili, mu majhi re soili aau bhauja annya side re soile. Kichhi samaya gapa sapa kalun, bhauja uthi light ta off kari night bulb ta jalile. Ame tini jana jaka sidha hei uparaku muhan kari soilu, mu Bulu pataku tikie ghunchi gali jemiti ta deha ta mo deha re ghasi heba, ta kahuni ta mo peta side re ghasi heu thae, se ta haata ta lambei mo nighty ku aste aste kari uparaku tanu thae. Kichhi samaya pare dekhili bhauja aama pataku pachha kari kadei hei soile. Mu chup chap tanku pachha kari Bulu pataku muha kari kadei hei soili. Bulu madhya mo pataku muha kari kadei hela aau dhire dhire mo nighty ra button kholila, mu bra, panty kichhi pindhi na thili. Bulu tikie talaku ghunchi gala aau mo gotie dudha ku ta due haatare dhari jor re chipilla, kichhi samaya chipiba pare taku pati re purei jor re chusi baku lagila, mu haata lambei ta chaddi uparu ta banda ku chipu thae, taha dhire dhire tana hebaku lagila, se ta gotie goda ku uthai mo jangha upare ladila. Mu janu thae bhauja kintu soibara bahana karu thibe.
Bulu mo dudha ku gotie pare gotie emiti chusi chali thae. Kichhi samaya pare mote lagila bhauja chup chap ketebele olati ama pataku muhan karichhanti, mu pachha ku chahin dekhili se soi nahanti, mote dekhi muruki muriki hasile, mu kichhi na kahi puni Bulu pataku muhan kali. Kichhi samaya pare bhauja mo nighty ku aste aste kari mo picha paryanta uthie anile aau picha ku jor re chipile. Se dhire dhire mo gandi ku tanka anguthi re ghasile, Bulu jor re mo dudha ku pee chali thae, mo gotie haata pachha pataku nei dhire dhire bhaujanka bia ku tanka nighty upare ghasili, nighty uparu hi tanka bia bhitare anguthi purei baku chesta kali, bhauja tanka nighty ku pura puri aanta jae uthei anile, mu tanka bia ku aaunsu thae aau majhi majhi re tanka bia ku nakha re kamudu thae, bhauja bahuta uttejita hoi uthile se ekdam mo deha pakhaku asi mote jabudi dharile aau tanka dudha mo pithi upare chapile. Bulu bhabila bhauja uthi jaichhanti, tenu se mo dudha ku ta muhanru bahar kari dela, mu taku kahili Bulu tu to kama karu tha, bhauja sabu janichhanti.
Mu tapre sidha hei soili. Bulu semiti jor jor re mo dudha ku patire purau thae aau bahar karu thae. Annya dudha ku bhauja tanka nija patire purei baku lagile, mu khali chhata pata hebaku lagili, mo bia sala sala hebaku laagila, Bulu gotie hatare mo bia ku ghasu thae, Bulu aau bhauja mo dudha dui ta ku ete jor re kamudu thile je mote lagila mo dudha duita phati jiba, mu gotia haatare bhaujanka bia ku ghasu thae abang annya haatare Bulu ra chaddi bhitare haata purei ta banda ku dhari thae. Bhauja kahile Bulu tu kana khali to naani ra dudha test karibu mo dudha tikie test kari dekh. Se prathame mote chahinla, mu kichhi na kahi baru uthi asi majhi re basila aau sange sanage bhaujanka dudha ku patire pureila aau kahila bhauja tuma dudha ta naani ra dudha thu madhya bada achhi.
Mu aau nijaku sambhali paru na thae, bhaujanku kahili bhauja mu aau sahi puri ni Bulu ku chhadi dia ta mota banda ta mote darker, tuma dudha ku mote khaibaku dia. Bulu khata upare chhida hela, mu ta chaddi ta talaku tani anili, ta 7 inch lamba banda ta tana hei thae, bhauja taha dekhi nijaku sambhali parile nahin aau kahile aare Bulu to banda to bhainka banda thu madhya bada achhi, eha kahi se bulu ra banda ku dhari nija pati re pureile aau ice cream bhalia chusi baku lagile. Mo bia bhiatara ta pura puri pani re bharti hei jai thae. Mu aauthare bhaujanku Bulu ku chhadiba paain kahili. Se taku chhadi dele. Mu chit hei soile aau anthu ku uparaku teki goda mela kali, Bulu mo dui goda majhi re asi anthu madi basila aau ta banda ku bia upare ghasila. Bhauja gotie takia ani mo anta tale dei dele, mo bia ta aahuri tike uparaku uthi gala, Bulu dhire dhire kari ta banda ta pasei baku chesta karu thae, dui chari thara chesta pare banda ta ekdam tight hei pura puri pasi gala.
Bhauja mo dui goda ku uthai Bulu ra dui kandha upare rakhi dele, mote ebe ahuri bhala lagu thae karana ebe ta banda ta ekdam sidha hei pura bhitarku pasu thae aau baharu thae, mo bia bhitara ta phati jiba bhalia lagila, bhauja mo dudha dui ta ku chipibaku lagile, mu haath badhei tanka dudha ku chipu thae. Mu saaan saaan hebaku lagili. Bulu se pate khub jor re dhakka mari chali thae, mu jor re pati karu thae bhhhhaaaauujaaaa bbbuuuulllluuuu, se aahuri jor re ta aannta ku aga pachha kari baku lagila, mo bia bhitaru fuuuuccch fuuuchh awaz asu thae, bhauja aahuri jor re mo dudha dui ta ku chipu thanti, mo aakhi dui ta bada bada hebaku lagila, niswas praswas khub jor re baharu thae, bhaujanku tani ani mo dudha ku tanka patire nebaku isara kali, se sange sange mo gotie dudha ku tanka pati re pureile, mu hata badehi tanka bia ku mutha kari dhari thae, tanka bia ta madhya pura puri pani pani hei thae,
Bulu re speed aahuri jor re badhila, mo bia bhitaru ffffuuuchhhh fffuuucccch hei pani bahari padila, kichhi samaya pare ta banda madhya jor re pitchkari marila, mo peta sara bahalia pani lagila, Bulu jemiti ta bandata mo bia bhitaru kadhila bhauja taku sange sange nei nija muha bhitare purei chusibaku lagile, tapare se chit hei soi Bulu ku tanka peta upare basei ta banda ku tanka dudha upaare ghasile aau taku kahile aaaareeee Buuuuullluuu tu ete bada banda te kuadu anilu. Taku kahile to banda re mo paain aau pani achhi ta ? Mu kahili bhauja se kana kuhe janichha ? ta pakhare tube well achhi, jahara pani kebe sukhe nahin. Bulu kahila bhauja naani ra bia ra taste khub badhia, tuma bia tikie test kari baku dia. Bhauja sange sange anthu teki goda mela kari dele, Bulu tanka bia dekhi chamaki padila, kahila bhauja tuma bia re kana bala nahin, kuade gala ? Jhia mane kana bia ku shave karanti ?
Se kahile haan tuma bhai safa kari deichhanti. Tapare ame tini jana jaka kadei hei gotie triangle bhalia soilu, Bulu bhaujanka bia ku chatu thae, mu Bulu ra banda ku patire purei thae aau bhauja mo bia ku tanka jiva re chatu thanti. Bulu ra banda ku kichhi samaya chusiba pare taha puni aau thare tana hebaku lagila, mo bia bhitara ta madhy pani pani hebaku lagila, bhauja kahile Meetaaaa to bia re kete pani achhhi ki re ? Mu kahili bhauja kana karibi, Bulu ra banda chhuinba matre mo bia ta kemiti kemiti hei jauchhi. Bhauja ascharya hoi pacharile ta banda kana puni uthi galani ? Bulu kahila bhauja tuma shave kara bia ku je dekhiba tara banda thia hei jiba. Bhauja kahile Bulu ta pura expert achhi. Se kahila tume di jana misi mote expert kari dela.
Mo deha bhitara ta puni kemiti kemiti hebaku lagila. Puni ichha hela Bulu ra banda ku bia bhitare purei baku. Bulu ebe kahila bhauja tuma bia ta pura puri pani re bharti hei galani aau tikie pare sabu uchhuli padiba, Bhauja kahile Meeetaaa ta banda ku chhadi de mo bia aau sahi paru nahin. Bulu ta banda ku mo muhan ru kadhi bhaujanka bia bhitare purei baku lagila, mote jemiti bhauja mo anta tale takia dei thile, thik semiti mu tanka anta tale takia deli, bhauja nije tanka dui goda ku uthai Bulu ra dui kandha upare rakhile, aau Bulu jor jor re ta anta ku halei baku lagila, bhauja mote tani nei mo dudha ku tanka patire purei baku lagile. Praya 10 minit pare duhen eka sange pani chhadile. Bulu jemit ta banda ta bahar karichhi mu sange sange taku nei mo muhan re ghasili. Kichhi samaya dhari ame tini jana jaka jabuda jabudi hei padi rahilu. Se dina ratire Bulu ama duhi janaku aahuri dui dui thar gehnila
Bhainka training sariba paryanta ama tini jananka masti emiti chali thae. Mu bhaujanku rana dei bhainku kichhi na kahibaku kahili. Bhai training ru pheriba pare Bulu aau mora puni chalila.
Aagaku aahuri achhhi. Kahani padhne ke baad apne vichar niche comments me jarur likhe, taaki hum apke liye roz aur behtar kamuk kahaniyan pesh kar sake – DK
What did you think of this Prathama Anubhuti – Part II & III (Oriya) | kahani net | latest desi kahani??

Post a Comment